Monthly Archives: Mai 2008

aigües pluvials

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta d’ERC per l’aprofitament de les aigües pluvials

La mesura aprovada, defensada per Portabella, té caràcter executiu i ha estat recolzada per tots els grups polítics. La proposta consisteix en d’endegar una nova línia d’ajuts per aprofitar les aigües pluvials a través de la instal·lació de sistemes de recollida d’aigua i dipòsits als edificis de Barcelona. La proposta preveu la instal·lació progressiva de […]